Contact: (977) 9819267790

विज्ञान प्रयोगशालामा अपनाउन सकिने सुरक्षाका उपायहरु

विद्यालय शिक्षामा विज्ञान शिक्षा महत्वपूर्ण छ। विज्ञानका गतिविधिहरूले विद्यार्थीहरूलाई सक्रिय हुन प्रोत्साहित गर्दछन्। बिज्ञानका बिभिन्न क्रियाकलापहरुमा सहभागि भएर आफ्नो वरिपरीको संसारको बारेमा सिक्दा बिद्यार्थीहरु रमाइलो मान्छन् र सिकाइ पनि दिगो…

Continue Reading