केही ग्याँसहरु (Some Gases)

1) सर्वप्रथम कार्बन डाइअक्साइड ग्याँस कसले पत्ता लगाएका थिए? 2) हावामा कार्बन डाइअक्साइड ग्याँस कति…

Continue Reading केही ग्याँसहरु (Some Gases)

प्रकाश (Light)

1) रातमा वस्तु नदेखिने तर दिनमा वस्तु देखिने कारण के होला? 2) हामी वस्तु कसरी…

Continue Reading प्रकाश (Light)

ताप (Heat)

कक्षा 10 विज्ञान विषयको ताप (Heat) पाठका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु 1) तापशक्ति भनेको के हो? तापशक्ति…

Continue Reading ताप (Heat)

उर्जा (Energy)

कक्षा 10 विज्ञान विषयको उर्जा (Energy) पाठका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू 1) प्रयोगका आधारमा उर्जाका स्रोतहरु कति…

Continue Reading उर्जा (Energy)

चाप (Pressure)

कक्षा 10 विज्ञान विषयको चाप (Pressure) पाठका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू 1) चाप भनेको के हो? चापको…

Continue Reading चाप (Pressure)

बल (Force)

कक्षा 10 विज्ञान विषयको बल (Force) पाठका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु 1) बल भनेको के हो ?…

Continue Reading बल (Force)