रासायनिक प्रतिक्रिया (Chemical Reaction)

रासायनिक प्रतिक्रिया (Chemical Reaction)

1) प्रतिक्रियारत पदार्थ (Reactants) भनेको के हो?

2) उत्पादित पदार्थ (Products) भनेको के हो?

3) रासायनिक प्रतिक्रिया (Chemical Reaction) भनेको के हो? रासायनिक प्रतिक्रियालाई सन्तुलित रासायनिक समीकरणद्वारा जनाउनु आवश्यक हुन्छ, किन?

4) रासायनिक समीकरण (Chemical Equation) भनेको के हो? पोटासियम र क्लोरिनबिच हुने रासायनिक प्रतिक्रियालाई सन्तुलित रासायनिक समीकरणद्वारा जनाउनुहोस्।

5) रासायनिक प्रतिक्रिया मुख्य गरि कति प्रकारको हुन्छ? ति के के हुन्?

6) संयोजन प्रतिक्रिया (Combination Reaction) भनेको के हो? चापद्वारा हुने कुनै एक संयोजन प्रतिक्रिया सन्तुलित रासायनिक समीकरण सहित लेख्नुहोस्।

7) विभाजन प्रतिक्रिया (Decomposition Reaction) भनेको के हो? ताप, प्रकाश, विद्युत र उत्प्रेरकद्वारा हुने कुनै एक एक विभाजन प्रतिक्रिया सन्तुलित रासायनिक समीकरण सहित लेख्नुहोस्।

8) विस्थापन प्रतिक्रिया (Displacement Reaction) भनेको के हो? एक एक ओटा उदाहरणद्वारा एकल र दोहोरो विस्थापन प्रतिक्रिया सन्तुलित रासायनिक समीकरण सहित लेख्नुहोस्।

9) अम्ल क्षार प्रतिक्रिया (Acid Base Reaction) भनेको के हो? सन्तुलित रासायनिक समीकरण सहित अम्ल क्षार प्रतिक्रियाको एक उदाहरण दिनुहोस्।

10) अम्ल क्षार प्रतिक्रियालाई निराकरण प्रतिक्रिया पनि भनिन्छ, किन?

11) रासायनिक प्रतिक्रियामा प्रभाव पार्ने कुनै पाँच प्रमुख तत्त्वहरुको नाम लेख्नुहोस्।

12) प्रतिक्रियारत पदार्थको तापक्रम बढ्दा रासायनिक प्रतिक्रियाको दर वृद्धि हुन्छ, किन?

13) ग्याँसको चाप वृद्धि हुँदा रासायनिक प्रतिक्रियाको दर कसरी वृद्धि हुन्छ ? एक उदाहरण दिनुहोस्।

14) प्रतिक्रियारत पदार्थको सतहको क्षेत्रफल वृद्धि गरेर रासायनिक प्रतिक्रियाको दर बढाउन सकिन्छ, किन?

15) प्रकाशको उपस्थितिले रासायनिक प्रतिक्रियाको दर वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरालाई एक उदाहरणद्वारा पुष्टि गर्नुहोस्।

16) उत्प्रेरक (Catalyst) भनेको के हो? उत्प्रेरकको विशेषता लेख्नुहोस्।

17)रासायनिक प्रतिक्रियामा उत्प्रेरकको प्रयोग किन गरिन्छ, लेख्नुहोस्।

18) सकारात्मक उत्प्रेरक भनेको के हो? एक उदाहरण दिनुहोस्।

19) नकारात्मक उत्प्रेरक भनेको के हो? एक उदाहरण दिनुहोस्।

20) तापदायक प्रतिक्रिया (Exothermic Reaction) भनेको के हो? एक उदाहरण दिनुहोस्।

21) ताप शोषक प्रतिक्रिया (Endothermic Reaction) भनेको के हो? एक उदाहरण दिनुहोस्।

22) निम्न अवस्थामा के हुन्छ, सन्तुलित रासायनिक समीकरण सहित लेख्नुहोस्।

क) पानीमा सोडियम धातुको टुक्रा राख्दा।

ख) म्याग्नेसियम रिबन हावामा बाल्दा।

ग) जस्ता र फिक्का हाइड्रोक्लोरिक एसिडबिच प्रतिक्रिया गराउँदा।

घ) पोटासियम क्लोरेटलाई म्याग्यानिज डाइअक्साइडसँग तताउँदा।

ङ) म्याग्यानिज डाइअक्साइडको उपस्थितिमा हाइड्रोजन पेरोअक्साइड विच्छेदन हुँदा।

च) सोडियम नाइट्राइट र एमोनियम क्लोराइडको मिश्रणलाई पानीमा घोल बनाई तताउँदा।

छ) चुनढुङ्गाका टुक्राहरुलाई फिक्का हाइड्रोक्लोरिक अम्लसँग प्रतिक्रिया गराउँदा।

ज) एमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइडको मिश्रण तताउँदा।

Leave a Reply