तत्त्वहरुको वर्गीकरण (Classification of Elements)

तत्त्वहरुको वर्गीकरण (Classification of Elements)

 1. तत्त्व भनेको के हो? प्राकृतिक र कृत्रिम तत्त्वहरुको संख्या कति कति छ?
 2. पेरियोडिक तालिका भनेको के हो? यसको एउटा महत्त्व लेख्नुहोस्।
 3. पेरियोडिक कार्यस्वरुप (Periodic Function) भनेको के हो?
 4. बैज्ञानिक दमित्री मेन्डेलिभ कुन देशका नागरिक हुन्? उनले पेरियोडिक तालिका कहिले तयार पारेका हुन्?
 5. मेन्डेलिभको पेरियोडिक नियम लेख्नुहोस्।
 6. मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिका भनेको के हो?
 7. मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिकाको कुनै 4 ओटा महत्त्व लेख्नुहोस्।
 8. मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिकाको कुनै 4 ओटा विशेषताहरु लेख्नुहोस्।
 9. मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिकामा भएका कुनै 4 ओटा त्रुटिहरु लेख्नुहोस्।
 10. पिरियड (Period) भनेको के हो? यसको महत्त्व लेख्नुहोस्।
 11. ग्रुप (Group) भनेको के हो? यसको महत्त्व लेख्नुहोस्।
 12. पिरियड र ग्रुपबिच 2 फरक लेख्नुहोस् ।
 13. आधुनिक पेरियोडिक तालिका तयार पार्ने बैज्ञानिक को हुन? उनि कुन देशका नागरिक हुन्? उनले पेरियोडिक तालिका कहिले तयार गरेका हुन्?
 14. आधुनिक पेरियोडिक नियम लेख्नुहोस्।
 15. आधुनिक पेरियोडिक तालिका भनेको के हो?
 16. आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको कुनै 4 ओटा महत्त्व लेख्नुहोस्।
 17. आधुनिक पेरियोडिक तालिकाकाको कुनै 4 ओटा विशेषताहरु लेख्नुहोस्।
 18. आधुनिक पेरियोडिक तालिका मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिका भन्दा त्रुटि रहित छ, यसका 4 कारणहरु लेख्नुहोस्।
 19. आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा सुधार गर्नुपर्ने कुनै 4 ओटा कुराहरु लेख्नुहोस्।
 20. आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको लामो बनावटका फाइदा र बेफाइदा लेख्नुहोस्।
 21. अधातु र ग्याँस हुँदाहुँदै पनि हाइड्रोजन लाई अल्काली धातुहरुको सबैभन्दा माथी राखिएको छ, किन?
 22. आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको ग्रुप IA का तत्त्वहरुलाई अल्काली धातु भनिन्छ, किन?
 23. आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको ग्रुप IIA का तत्त्वहरुलाई अल्कालाईन अर्थ धातु भनिन्छ, किन?
 24. आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको ग्रुप VIIA का तत्त्वहरुलाई हेलोजन तत्त्व भनिन्छ, किन?
 25. आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको ग्रुप VIIIA का तत्त्वहरुलाई निष्क्रिय ग्याँस तत्त्व (Nobel gas element) भनिन्छ, किन?
 26. लान्थानाइड्स समुह भनेको के हो? आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा लान्थानाइड्सको स्थान (ग्रुप, पिरियड र ब्लक) लेख्नुहोस्।
 27. एक्टिनाइड्स समुह भनेको के हो? आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा एक्टिनाइड्सको स्थान (ग्रुप, पिरियड र ब्लक) लेख्नुहोस् ।
 28. संक्रमण धातु (Transition Element) भनेको के हो? आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा संक्रमण धातुको स्थान (ग्रुप र ब्लक) लेख्नुहोस्।
 29. मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिका र आधुनिक पेरियोडिक तालिकाबिच कुनै 4 भिन्नता लेख्नुहोस्।
 30. धातु, अर्धधातु र अधातुको परिभाषा लेखी प्रत्येकको चारचार ओटा उदाहरण, विशेषता र उपयोगिता लेख्नुहोस्।
 31. आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा तत्त्वहरुलाई कुन आधारमा धातु, अधातु र अर्धधातुमा बिभाजन गरिएको छ?
 32. आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा सक्रिय धातु, अर्धधातु, सक्रिय अधातु र निष्क्रिय ग्याँसहरुलाई कुनकुन ग्रुपमा राखिएको छ?
 33. इलेक्ट्रोनिक विन्यास भनेको के हो? पारमाणविक संख्या 1 देखी 20 सम्म भएका तत्त्वहरुको सेल र उपसेलको आधारमा इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्नुहोस्।
 34. उपसेलको आधारमा फलाम र तामाको इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्नुहोस्।
 35. 2n^2 को नियम लेख्नुहोस्। यस नियम अनुसार प्रत्येक सेलमा रहन सक्ने अधिकतम इलेक्ट्रोनहरुको संख्या लेख्नुहोस्।
 36. s, p, d र f उपसेलमा अधिकतम कति कति ओटा इलेक्ट्रोनहरु रहन सक्छन्?
 37. इलेक्ट्रोनिक विन्यासमा उपसेलको अवधारणा किन आवश्यक पर्यो? स्पष्ट पार्नुहोस् ।
 38. ब्लक भनेको के हो? आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा रहेका तत्त्वहरुलाई कति ओटा ब्लकहरुमा बिभाजन गरिएको छ? ति के के हुन?
 39. s – ब्लक इलेमेन्ट भनेको के हो? यस अन्तर्गत कुनकुन ग्रुपका तत्त्वहरु पर्छन्? यि तत्त्वहरुको कुनै 4 ओटा विशेषताहरु लेख्नुहोस्।
 40. p – ब्लक इलेमेन्ट भनेको के हो ? यस अन्तर्गत कुनकुन ग्रुपका तत्त्वहरु पर्छन्? यि तत्त्वहरुको कुनै 4 ओटा विशेषताहरु लेख्नुहोस्।
 41. d – ब्लक इलेमेन्ट भनेको के हो? यस अन्तर्गत कुनकुन ग्रुपका तत्त्वहरु पर्छन्? यि तत्त्वहरुको कुनै 4 ओटा विशेषताहरु लेख्नुहोस्।
 42. f – ब्लक इलेमेन्ट भनेको के हो? यस अन्तर्गत कुनकुन ग्रुपका तत्त्वहरु पर्छन्? यि तत्त्वहरुको कुनै 4 ओटा विशेषताहरु लेख्नुहोस्।
 43. सोडियम तत्त्वलाई s – ब्लक तत्त्व भनिन्छ, किन?
 44. तत्त्वहरुको सक्रियता निर्भर गर्ने कुनै 4 कुराहरू लेख्नुहोस्।
 45. आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको ग्रुप IA मा पर्ने कुनै 2 तत्त्वहरुको नाम लेख्नुहोस्। ति तत्त्वहरु मध्ये कुन बढी सक्रिय हुन्छ? किन?
 46. आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको ग्रुप VIIA मा पर्ने कुनै 2 तत्त्वहरुको नाम लेख्नुहोस् । ति तत्त्वहरु मध्ये कुन बढी सक्रिय हुन्छ? किन?
 47. Li र Na मध्ये कुन बढी सक्रिय हुन्छ? किन?
 48. F र Cl मध्ये कुन बढी सक्रिय हुन्छ? किन?

49.धातु तत्त्वहरुको सक्रियतामा आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा ग्रुपको माथी देखि तल तिर जाँदा के फरक पर्छ? किन?

 1. अधातु तत्त्वहरुको सक्रियतामा आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा ग्रुपको माथी देखि तल तिर जाँदा के फरक पर्छ? किन?
 2. ग्रुप IVA मा रहेका तत्त्वहरु ग्रुपमा माथि वा तल रहने स्थानको आधारमा सक्रियता कस्तो हुन्छ?
 3. आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको बायाँ देखि दायाँ तर्फ जाँदा तत्त्वहरुको रासायनिक सक्रियतामा के कस्तो परिवर्तन हुन्छ? उदाहरण सहित स्पष्ट पार्नुहोस्।
 4. पोटासियम र क्याल्सियम पेरियोडिक तालिकाको एउटै पिरियडमा पर्छन तापनि क्याल्सियम भन्दा पोटासियम बढी सक्रिय हुन्छ, किन?
 5. सल्फर र क्लोरिन पेरियोडिक तालिकाको एउटै पिरियडमा पर्छन तापनि सल्फर भन्दा क्लोरिन बढी सक्रिय हुन्छ, किन?
 6. सोडियम र पोटासियमको इलेक्ट्रोनिक विन्यास लेख्नुहोस्।

यिनिहरु पेरियोडिक तालिकाको कुन ब्लकमा पर्छन्? यि दुई मध्ये कुन बढी सक्रियत हुन्छ? किन?

 1. निम्न पदहरुको परिभाषा लेख्नुहोस्।

इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन, पारमाणविक कण, पारमाणविक संख्या, पारमाणविक भार, परमाणु, आणविक भार, अणु, आइसोटप, आइसोबार, यौगिक, डुप्लेट, अक्टेट, डुप्लेटको नियम, अक्टेटको नियम, सेल, संयुज्यता।

Leave a Reply