केही ग्याँसहरु (Some Gases)

केही ग्याँसहरु (Some Gases)

1) सर्वप्रथम कार्बन डाइअक्साइड ग्याँस कसले पत्ता लगाएका थिए?

2) हावामा कार्बन डाइअक्साइड ग्याँस कति प्रतिशत हुन्छ?

3) कार्बन डाइअक्साइड ग्याँस तयार गर्ने कुनै तिन स्थानिय बिधिहरु लेख्नुहोस्।

4) प्रयोगशालामा कार्बन डाइअक्साइड ग्याँस तयार पार्ने तरिका सफा चित्र र सन्तुलित रासायनिक समीकरण सहित लेख्नुहोस्।

5) कस्तो रङको लिटमस पेपरको प्रयोग गरि कार्बन डाइअक्साइड ग्याँस पहिचान गर्न सकिन्छ?

6) कार्बन डाइअक्साइड ग्याँसलाई सुल्टो पारिएको ग्याँस जारमा जम्मा गरिन्छ, किन?

7) के कार्बन डाइअक्साइड ग्याँसलाई हावा वा पानीको तलतिरको बिस्थापन बिधिद्वारा ग्याँस जारमा जम्मा गर्न सकिन्छ? स्पष्ट पार्नुहोस्।

8) औद्योगिक स्तरमा कार्बन डाइअक्साइड ग्याँस उत्पादन गर्ने तरिका सन्तुलित समीकरण सहित लेख्नुहोस्।

9) Quick lime र Slaked lime भनेको के हो?

10) चुनपानी (Lime Water) भनेको के हो?

11) कार्बन डाइअक्साइड ग्याँसका भौतिक गुणहरु लेख्नुहोस्।

12) कार्बन डाइअक्साइड ग्याँसका रासायनिक गुणहरु लेख्नुहोस्।

13) कार्बन डाइअक्साइड ग्याँसका कुनै तिन उपयोगिताहरु लेख्नुहोस्।

14) आगो निभाउने यन्त्र (Fire extinguisher) हरुमा प्रायः कुन कुन रसायनहरु बिच रासायनिक प्रतिक्रिया गराएर कार्बन डाइअक्साइड ग्याँस तयार गरिन्छ? सन्तुलित रासायनिक समीकरण सहित लेख्नुहोस्।

15) कार्बोजिन भनेको के हो? यसको उपयोगिता लेख्नुहोस्।

16) निम्न अवस्थामा के हुन्छ?

i) कार्बन डाइअक्साइड ग्याँसलाई चुनपानीमा एकछिनको लागि पठाउँदा।

ii) कार्बन डाइअक्साइड ग्याँसलाई चुनपानीमा धेरैबेरसम्म पठाउँदा।

iii) बलिरहेको म्याग्नेसियम रिवन कार्बन डाइअक्साइड ग्याँसयुक्त जारमा घुसाउँदा।

iv) कार्बन डाइअक्साइड ग्याँसले भरिएको बेलुन हावामा छोड्दा।

v) कार्बन डाइअक्साइड ग्याँस र Red hot coke को बिचमा 900 °C मा प्रतिक्रिया गराउँदा।

vi) कार्बन डाइअक्साइड ग्याँसलाई पानीमा घुलाउँदा।

vii) प्रकाशको उपस्थितिमा हरियो पातमा पानी र कार्बन डाइअक्साइड ग्याँस बिच प्रतिक्रिया हुँदा।

17)सर्वप्रथम एमोनिया ग्याँस कसले पत्ता लगाएका थिए?

18) एमोनिया ग्याँस तयार गर्ने कुनै तिन स्थानिय बिधिहरु लेख्नुहोस्।

19)प्रयोगशालामा एमोनिया ग्याँस तयार पार्ने तरिका सफा चित्र र सन्तुलित रासायनिक समीकरण सहित लेख्नुहोस्।

20) कस्तो रङको लिटमस पेपरको प्रयोग गरि एमोनिया ग्याँस पहिचान गर्न सकिन्छ?

21) एमोनिया ग्याँसलाई उल्टो पारिएको ग्याँस जारमा जम्मा गरिन्छ, किन?

22) के एमोनिया ग्याँसलाई हावाको माथी तिरको बिस्थापन बिधि वा पानीको तलतिरको बिस्थापन बिधिद्वारा ग्याँस जारमा जम्मा गर्न सकिन्छ? स्पष्ट पार्नुहोस्।

23) एमोनिया ग्याँस उत्पादनको प्रयोगशाला बिधिमा लाइम टावर (Lime Tower) को महत्त्व लेख्नुहोस्।

24) औद्योगिक स्तरमा एमोनिया ग्याँस उत्पादन गर्ने तरिका सन्तुलित समीकरण सहित लेख्नुहोस्।

25) हेवरको बिधि (Heber’s Process) भनेको के हो?

26) एमोनिया ग्याँसका भौतिक गुणहरु लेख्नुहोस्।

27) एमोनिया ग्याँसका रासायनिक गुणहरु लेख्नुहोस्।

28) एमोनिया ग्याँसका कुनै तिन उपयोगिताहरु लेख्नुहोस्।

29) निम्न अवस्थामा के हुन्छ?

i) एमोनिया ग्याँसलाई पानीमा घुलाउँदा।

ii) एमोनिया ग्याँस र अम्ल बिच प्रतिक्रिया हुँदा।

iii) पानीमा घोलिएको एमोनिया र अम्ल बिच प्रतिक्रिया हुँदा।

iv) एमोनिया ग्याँस र अक्सिजन ग्याँस बिच प्रतिक्रिया हुँदा।

30) युरिया मल कसरी तयार पारिन्छ? सन्तुलित रासायनिक समीकरण सहित लेख्नुहोस्।

Leave a Reply