जीवहरु (Living Beings)

1) बिरुवा र जनावर बिच कुनै 4 फरक लेख्नुहोस्। => i) बिरुवामा हरितकण हुन्छ तर…

Continue Reading जीवहरु (Living Beings)

हावा (Air)

1) वायुमण्डल भनेको के हो? => पृथ्वीको वरिपरि रहेको हावाको बाक्लो तहलाई वायुमण्डल भनिन्छ। 2)…

Continue Reading हावा (Air)

मिश्रण (Mixture)

1) मिश्रण भनेको के हो? => दुई वा दुईभन्दा बढी वस्तुहरु मिसिएर बनेकालाई मिश्रण भनिन्छ।…

Continue Reading मिश्रण (Mixture)

पदार्थ (Matter)

1) पदार्थ भनेको के हो? => पिण्ड र आयतन भएका वस्तुहरुलाई पदार्थ भनिन्छ। 2) पदार्थका…

Continue Reading पदार्थ (Matter)

विद्युत (Electricity)

1) धारा विद्युत (Current Electricity) भनेको के हो? => सुचालक तारमा हुने इलेक्ट्रोनको प्रवाहलाई धारा…

Continue Reading विद्युत (Electricity)

चुम्बक (Magnet)

1) चुम्बकीय शक्ति (Magnetic Energy) भनेको के हो? => चुम्बकमा संचित भएर रहेको शक्तिलाई चुम्बकीय…

Continue Reading चुम्बक (Magnet)

ध्वनि (Sound)

1.ध्वनि (Sound) भनेको के हो? => वस्तुको निरन्तर कम्पनबाट उत्पन्न हुने शक्तिलाई ध्वनि भनिन्छ। ध्वनिको…

Continue Reading ध्वनि (Sound)

प्रकाश ( Light)

1) प्रकाशको स्रोत भनेको के हो? => प्रकाश दिने वस्तुलाई प्रकाशको स्रोत भनिन्छ। जस्तै: सूर्य,…

Continue Reading प्रकाश ( Light)