बल र गति Force and Motion

बल र गति Force and Motion

1) बल भनेको के हो?

=> वस्तुको अवस्थामा परिवर्तन गर्ने वा गर्न खोज्ने बाह्य तत्त्वलाई बल भनिन्छ।

=> तान्ने वा घचेट्ने बाह्य क्रियालाई बल भनिन्छ।

2) बलका प्रमुख दुई कार्यहरु लेख्नुहोस्।

=> बलका प्रमुख दुई कार्यहरु:- i) तान्ने ii) घचेट्ने।

3) बलका कुनै 5 असरहरु लेख्नुहोस्।

=> i) बलले स्थिर वस्तुमा चाल उत्पन्न गर्छ।

=> ii) बलले चालमा रहेको वस्तु रोक्छ।

=> iii) बलले वस्तुमा प्रवेग उत्पन्न गर्छ।

=> iv) बलले वस्तुको आकार परिवर्तन गर्दछ।

=> v) बलले केही वस्तुको आयतन परिवर्तन गर्दछ।

4) बल के बाट नापिन्छ? बलको एकाइ के हो?

=> बल कमानी तराजुद्वारा नापिन्छ।

=> बलको एकाइ न्युटन (N) हो।

5) विश्राम अवस्था भनेको के हो?

=> वरिपरि रहेका अन्य वस्तुको दाँजोमा स्थान परिवर्तन नगरी स्थिर रहेको वस्तुको अवस्थालाई विश्राम अवस्था भनिन्छ।

6) चाल अवस्था भनेको के हो?

=> वरिपरि रहेका अन्य वस्तुको दाँजोमा स्थान परिवर्तन गरीरहेका वस्तुको अवस्थालाई चाल अवस्था भनिन्छ।

7) ट्रान्सलेटरी चाल भनेको के हो?

=> सोझो दिशामा हिँडिरहेको/खसिरहेको अवस्थामा वस्तुको चाललाई ट्रान्सलेटरी चाल भनिन्छ।

8) सर्कुलर चाल भनेको के हो?

=> वृताकार पथमा घुमिरहेको अवस्थामा वस्तुको चाललाई सर्कुलर चाल भनिन्छ।

9) ओसिलेटरी चाल भनेको के हो?

=> एउटै बाटोमा ओहोरदोहोर गरिरहेको अवस्थामा वस्तुको चाललाई ओसिलेटरी चाल भनिन्छ।

10) रान्डम चाल भनेको के हो?

=> दिशा र गति निश्चित नभएको अवस्थामा बस्तुको चाललाई रान्डम चाल भनिन्छ।

Leave a Reply