सरल यन्त्र (Simple Machine)

सरल यन्त्र (Simple Machine)

1) सरल यन्त्र भनेको के हो?

=> दैनिक जीवनमा आइपर्ने कार्य छिटो र सजिलोसंग गर्न मद्दत गर्ने स-साना ज्यावल र उपकरणलाई सरल यन्त्र भनिन्छ।

2) कुनै 12 ओटा सरल यन्त्रको नाम लेख्नुहोस्।

=> 1) कैंची 2) गल 3) बन्चरो 4) एक पाङ्ग्रे ठेलागाडा 5) कुचो 6) हँसिया 7) चक्कु 8) ब्रुस 9) सियो 10) हथौडा 11) ढिंकी 12) तराजु।

3) सरल यन्त्रका कुनै तिन ओटा उपयोगिताहरु लेख्नुहोस्।

=> i) काम गर्न सजिलो पार्छ।

=> ii) काम छिटो गर्न मद्दत गर्छ।

=> iii) बलको दिशा परिवर्तन गर्छ।

4) चक्कु, कैंची, बन्चरो, गल र सावेलको एक एक उपयोगिता लेख्नुहोस्।

=> चक्कु: विभिन्न वस्तुहरु काट्न।

=> कैंची: कपडा काट्न।

=> बन्चरो: दाउरा काट्न।

=> गल: ढुङ्गा पल्टाउन।

=> सावेल: माटो फाल्न।

5) ठुलो ढुङ्गा पल्टाउन गलले सजिलो हुन्छ, किन?

=> ठुलो ढुङ्गा पल्टाउन हामी एक जनाको बल पर्याप्त हुँदैन तर गलको सहयोग लिँदा एक्लैले पनि सजिलैसँग ढुङ्गा पल्टाउन सकिन्छ। यसको लागि हामिले गलमा बल लगाउनु पर्दछ। हामिले लगाएको बल गलले प्रवर्द्धन गर्छ अर्थात् बढाउने गर्दछ र सजिलैसँग ढुङ्गा पल्टिन्छ।

Leave a Reply