Contact: (977) 9819267790
जलवायु परिवर्तन र वायु मण्डल

जलवायु परिवर्तन र वायु मण्डल

1) जलवायु (Climate) भनेको के हो?

2) जलवायु परिवर्तनका कारणहरु उल्लेख गर्नुहोस्।

3) जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र अनुकूलन सम्बन्धी कुनै पाँच ओटा राष्ट्रिय प्रयासहरुको सूची बनाई कुनै दुई ओटाको व्याख्या गर्नुहोस्।

4) जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी “राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन” मा के के कुरा उल्लेख छ?

5) जलवायु परिवर्तन नीति, 2067 ले जोड दिएका मुख्य मुख्य क्षेत्रहरू बुँदागत रुपमा लेख्नुहोस्।

6) नेपालको जलवायु समानुकूलन रणनीतिक कार्यक्रमलाई कति क्षेत्रमा बिभाजन गरिएको छ? ति के के हुन्?

7) जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी “राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम” को मुख्य कार्य के हो?

8) “स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम” ले जलवायु अनुकूलन तथा समानुकूलनको प्रक्रिया चयन गर्दा कुन कुन चार सिद्धान्तमा आधारित रहेर काम गर्छ?

9) जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी “स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम” को मुख्य कार्य के हो?

10) जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र अनुकूलन सम्बन्धी कुनै पाँच ओटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरुको सूची बनाई कुनै दुई ओटाको व्याख्या गर्नुहोस्।

11) जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिले सम्बोधन गरेका प्रमुख विषय के के हुन्?

12) जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिमा नेपालले कहिले हस्ताक्षर गरेको थियो?

13) जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जानकार पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनको मुख्य अभिप्राय के हो?

14) एजेन्डा 21 के कुरासँग सम्बन्धित छ? यसलाई तयार पार्नुको उद्देश्य के हो? यसमा के कुरालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ?

15) जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी “अन्तरसरकारी मञ्च” को गठन कहिले गरिएको थियो? यसको कार्य के हो?

16) क्योटो अभिसन्धि कहिले जारी भएको हो?

17) क्योटो अभिसन्धिलाई अहिलेसम्म कति राष्ट्रहरुले अनुमोदन गरिसकेका छन्?

18) क्योटो अभिसन्धिलाई नेपालले कहिले अनुमोदन गरेको हो?

19) क्योटो अभिसन्धिको प्रमुख उद्देश्य के हो?

20) क्योटो अभिसन्धिको प्रथम प्रतिबद्धता अवधि कहिले रह्यो?

21) क्योटो अभिसन्धिको प्रथम प्रतिबद्धता अवधि भित्र विकसित मुलुकहरूले सन् 1990 को स्तर भन्दा कति प्रतिशतको दरले आफ्नो हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउनु पर्ने प्रावधान रहेको थियो?

22) क्योटो अभिसन्धिको पहिलो संशोधन कहाँ र कहिले गरियो?

23) क्योटो अभिसन्धिको दोस्रो प्रतिबद्धता अवधि कहिलेदेखि कहिलेसम्म रहेको छ?

24) क्योटो अभिसन्धिको दोस्रो प्रतिबद्धता अवधि भित्र विकसित मुलुकहरूले गर्नुपर्ने मुख्य कुराहरु के के हुन्?

25) क्योटो अभिसन्धि अनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने उपायहरु के के छन्?

26) वायु मण्डल (Atmosphere) भनेको के हो? वायु मण्डल विभिन्न तहहरुलाई चित्रद्वारा देखाउनुहोस्।

27) पृथ्वीको सतहबाट कति उचाइसम्म निम्न मण्डल फैलिएको छ?

28) वायु मण्डलको कति प्रतिशत हावा निम्न मण्डलमा रहेको छ?

29) ट्रोपोपज (Tropopause) भनेको के हो?

30) प्रति किलोमिटर उचाइ बढ्दा निम्न मण्डलमा कति तापक्रम घट्छ?

31) निम्न मण्डललाई परिवर्तन मण्डल पनि भनिन्छ, किन?

32) पृथ्वीको सतहबाट कति उचाइमा समताप मण्डल फैलिएको छ?

33) स्ट्राटोपज (Stratopause) भनेको के हो?

34) समताप मण्डलको कुन उचाइमा ओजोन तह रहेको छ?

35) समताप मण्डललाई ओजोनोस्फेयर पनि भनिन्छ, किन?

36) समताप मण्डललाई रक्षा मण्डल पनि भनिन्छ, किन?

37) पृथ्वीको सतहबाट कति उचाइमा मध्य मण्डल फैलिएको छ?

38) मेसोपज (Mesopause) भनेको के हो?

39) मध्य मण्डलमा बहने बतासको दिशा हिउँद र वर्षायाममा कुन कुन दिशामा हुन्छ?

40) पृथ्वीको सतहबाट कति उचाइमा तापीय मण्डल फैलिएको छ?

41) तापीय मण्डललाई आयोनोस्फेयर पनि भनिन्छ, किन?

42) थर्मोपज (Thermopause) भनेको के हो?

43) पृथ्वीको सतहबाट कति उचाइमा बाहिरी मण्डल फैलिएको छ?

44) बाहिरी मण्डललाई सिमा प्रदेश पनि भनिन्छ, किन?

45) ओजोन ग्यास (O3) कसरी निर्माण हुन्छ? रासायनिक समीकरण सहित लेख्नुहोस्।

46) ओजोन तहको कुनै चार महत्त्व लेख्नुहोस्।

47) ओजोन तह बिनाश गर्ने प्रमुख रसायन कुन हो? अन्य सहायक रसायनहरुको नाम समेत लेख्नुहोस्।

48) CFC को विस्तारित रुप लेख्नुहोस्।

49) क्लोरोफ्लोरो कार्बनले कसरी ओजोन तह बिनाश गर्छ? रासायनिक समीकरण सहित लेख्नुहोस्।

50) क्लोरोफ्लोरो कार्बनको आविष्कार कसले कहिले गरेका थिए?

51) क्लोरोफ्लोरो कार्बनको उपयोग कुन कुन कार्यमा गरिँदै आएको छ?

52) क्लोरोफ्लोरो कार्बनको कुनै चार विशेषताहरु लेख्नुहोस्।

53) नाइट्रोज अक्साइडले कसरी ओजोन तह बिनाश गर्छ? रासायनिक समीकरण सहित लेख्नुहोस्।

54) मानवद्वारा उत्पादन गरिएका रासायनिक वस्तुहरु ओजोन तह विनाशका कारण मानिन्छन्, कसरी?

55) ओजोन तह विनाशबाट हुने कुनै चार असरहरु लेख्नुहोस्।

56) ओजोन तह विनाशबाट स्वास्थ्यमा पर्ने असरहरु व्याख्या गर्नुहोस्।

57) ओजोन तह विनाशबाट बोट बिरुवामा पर्ने असरहरु व्याख्या गर्नुहोस्।

58) ओजोन तह विनाशले हरितगृह प्रभाव वृद्धि हुन्छ, कसरी?

59) ओजोन तह विनाशले पारिस्थितिक प्रणालीमा कसरी असर पुग्छ? व्याख्या गर्नुहोस्।

60) ओजोन तह संरक्षण गर्ने कुनै चार उपायहरु लेख्नुहोस्।

61) औद्योगिक ग्यास (Industrial Gas) भनेको के हो?

62) औद्योगिक ग्यासबाट कसरी पदूषण हुन्छ? व्याख्या गर्नुहोस्।

63) अम्ल वर्षा (Acid Rain) भनेको के हो?

64) वायु मण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको मात्रा बढेमा कसरी अम्ल वर्षा हुन्छ? रासायनिक समीकरण सहित व्याख्या गर्नुहोस्।

65) वायु मण्डलमा सल्फर डाइअक्साइड ग्यासको मात्रा बढेमा कसरी अम्ल वर्षा हुन्छ? रासायनिक समीकरण सहित व्याख्या गर्नुहोस्।

66) औद्योगिक ग्यासको पदूषणबाट हुने कुनै चार ओटा असरहरु लेख्नुहोस्।

Leave a Reply