Contact: (977) 9819267790
पृथ्वीको इतिहास

पृथ्वीको इतिहास

1) पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धी George Buffon को परिकल्पना लेख्नुहोस्।

2) पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धी Immanuel Cant ले प्रतिपादन गरेको र Pierre Simon Laplace ले परिमार्जन गरेको परिकल्पना लेख्नुहोस्।

3) पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धी James Jeans र Harold Jeffrey को परिकल्पना लेख्नुहोस्।

4) पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धी Nebular Hypothesis र Tidal Hypothesis बिच तिन फरक लेख्नुहोस्।

5) पृथ्वीको अनुमानित उमेर लेख्नुहोस्।

6) पृथ्वीको जम्मा क्षेत्रफल कति छ? स्थलखण्ड र जलखण्डको क्षेत्रफल कति कति छ?

7) पृथ्वीको व्यास कति छ?

8) पृथ्वीको सापेक्षिक घनत्व कति छ?

9) पृथ्वीको पिण्ड कति छ?

10) भौगर्भिक समय स्केल (Geological Time Scale) भनेको के हो?

11) भुगर्भविद्हरुले पृथ्वीको इतिहासलाई कति भागमा बिभाजन गरेका छन्? ति के के हुन्?

12) इओन (Eon) भनेको के हो? यसलाई कति भागमा बिभाजन गरिएको छ? ति के के हुन्?

13) इरा (Era) भनेको के हो? यसलाई कति भागमा बिभाजन गरिएको छ? ति के के हुन्?

14) पिरियड (Period) भनेको के हो?

15) इपोक (Epoch) भनेको के हो?

16) Pre Cambrian-Era को अवधि कति रह्यो? यस इरामा भएको जिवहरुको बिकासक्रम बारे व्याख्या गर्नुहोस्।

17) Paleozoic Era को अवधि कति रह्यो? यस इरामा भएको जिवहरुको बिकासक्रम बारे व्याख्या गर्नुहोस्।

18) Pre Cambrian-Era र Paleozoic Era बिच चार फरक लेख्नुहोस् ।

19) Mesozoic Era को अवधि कति रह्यो? यस इरामा भएको जिवहरुको बिकासक्रम बारे व्याख्या गर्नुहोस्।

20) Cenozoic Era को अवधि कति रह्यो? यस इरामा भएको जिवहरुको बिकासक्रम बारे व्याख्या गर्नुहोस्।

21) Mesozoic Era र Cenozoic Era बिच चार फरक लेख्नुहोस्।

22) ब्याक्टेरिया र लेउको उत्पत्ति कति कति वर्ष पहिले कुन इरामा भएको थियो?

23) तल दिइएका जीवहरुको विकास कुन कुन इरामा भएको हो?

a) एक कोषीय साधारण जीवाणुको उत्पत्ति।

b) पहिलो ढाड भएका जीवहरुको उत्पत्ति/विकास।

c) पहिलो स्थल र हरिया वनस्पतिको उत्पत्ति/विकास।

d) माछाको उत्पत्ति/विकास।

e) पखेटा भएका किराकोउत्पत्ति/विकास।

f) उभयचर जीवहरुको उत्पत्ति/विकास।

g) उनिउँ जातिका बोट बिरुवाको उत्पत्ति/विकास।

h) प्रथम सरीसृपको उत्पत्ति/विकास।

i) डाइनोसरको उत्पत्ति।

j) चरा चुरुङ्गीको उत्पत्ति/विकास।

k) कछुवाको उत्पत्ति/विकास।

l) कोणधारी बिरुवाको उत्पत्ति।

m) डाइनोसर लगायत अन्य ठुला घस्रने जन्तुको प्रभुत्व।

n) फुलफुल्ने बिरुवाको उत्पत्ति।

o) डाइनोसर लगायत अन्य ठुला घस्रने जन्तुको विनाश।

p) पहिलो स्तनपायी जीवको उत्पत्ति।

q) घोडाको उत्पत्ति/विकास।

r) हात्तीको उत्पत्ति/विकास।

s) व्हेल माछाको उत्पत्ति/विकास।

t) लाटोकोसेरोको उत्पत्ति/विकास।

u) तिखा दाँत भएको बिरालोको उत्पत्ति/विकास।

v) बाँदरको उत्पत्ति/विकास।

w) पाषणकालीन मानिसको उत्पत्ति/विकास।

x) आधुनिक मानिसको उत्पत्ति/विकास।

y) आधुनिक मानिसको प्रभुत्व।

24) जीवावशेष (Fossil) भनेको के हो?

25) जीवावशेष कहाँ पाइन्छ?

26) जीवावशेषको कुनै चार महत्त्व लेख्नुहोस्।

27) आग्नेय चट्टान कसरी बन्दछ? यसका प्रकारहरु उदाहरण सहित उल्लेख गर्नुहोस्।

28) पत्रे चट्टान कसरी बन्दछ? यसका प्रकारहरु उदाहरण सहित उल्लेख गर्नुहोस्।

29) परिवर्तित चट्टान कसरी बन्दछ? यसका प्रकारहरु उदाहरण सहित उल्लेख गर्नुहोस्।

30) प्यालेन्टोलोजी (Palaeontology) भनेको के हो?

31) जीवावशेषको पहिचान गर्ने कुनै तिन तरिका लेख्नुहोस्।

32) जीवावशेष बन्ने प्रक्रिया छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस्।

33) खनिज इन्धन (Fossil Fuel) भनेको के हो? कुनै तिन उदाहरण दिनुहोस्।

34) खनिज इन्धन कसरी बन्दछन्?

35) कोइला (Coal) भनेको के ह? कोइला कति प्रकारको हुन्छ? ति के के हुन्?

36) कोइला बन्ने प्रक्रिया छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस्।

37) कार्बोनाइजेसन (Carbonization) भनेको के हो?

38) सबैभन्दा उच्चस्तरको कोइला के हो?

39) कोइलालाई खनिज इन्धन भनिन्छ, किन?

40) कोइलाको महत्त्व लेख्नुहोस्।

41) कच्चा खनिज तेल (Crude Mineral Oil) भनेको के हो?

42) कच्चा खनिज तेलमा हाइड्रोजनको मात्रा कति प्रतिशत हुन्छ?

43) कच्चा खनिज तेल कसरी बन्दछ?

44) पेट्रोलियम पदार्थ भनेको के हो?

45) कच्चा खनिज तेलबाट पेट्रोलियम पदार्थ कसरी प्राप्त गरिन्छ?

46) फ्राक्सनल डिस्टिलेसन भनेको के हो?

47) भिस्कस (Viscous) भनेको के हो?

48) निम्न पेट्रोलियम पदार्थको एक एक उपयोगिता लेख्नुहोस्।

a) पेट्रोलियम ग्याँस

b) पेट्रोलियम इथर

c) पेट्रोल

d) डिजेल

e) मट्टीतेल

f) लुब्रीकेटिङ तेल (ग्रीज, भ्यासेलिन)

g) पाराफिन वाक्स

h) पेट्रोलियम कोक।

49) खनिज तेलको महत्त्व लेख्नुहोस्।

Leave a Reply