Contact: (977) 9819267790
ब्रह्माण्डमा पृथ्वी

ब्रह्माण्डमा पृथ्वी

1) ब्रह्माण्ड (Universe) भनेको के हो?

2) ब्रह्माण्डको अनुमानित व्यास कति छ?

3) ब्रह्माण्डमा कति ताराहरु रहेका छन्?

4) सौर्य मण्डल (Solar System) भनेको के हो?

5) सूर्यको पिण्ड र व्यास कति कति छ?

6) आकाश गंगा तारापुञ्जको केन्द्र देखि सूर्य कति किलोमिटर टाढा छ?

7) पृथ्वी देखि सूर्य कति किलोमिटर टाढा छ?

8) सूर्यको सापेक्षिक घनत्व कति छ?

9) सूर्यको बाहिरी सतह र केन्द्रिय भागको औसत तापक्रम कति कति छ?

10) थर्मोन्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया भनेको के हो?

11) प्लाज्मा (Plasma) भनेको के हो?

12) सौर्य बतास (Solar Wind) भनेको के हो? यसको वेग कति हुन्छ?

13) सूर्यमा हाइड्रोजन र हिलियम ग्यासको मात्रा कति कति प्रतिशत छ?

14) सूर्यको आयु के कुरामा निर्भर रहन्छ?

15) सूर्यमा प्रचुर मात्रामा हाइड्रोजन ग्यास हुनुको कुनै दुई फाइदाहरु लेख्नुहोस् ।

16) ग्रह (Planet) भनेको के हो?

17) सूर्यको नजिकदेखि टाढासम्म रहने दुरिको क्रमको आधारमा ग्रहहरुको नाम क्रमशः लेख्नुहोस्।

18) भित्री ग्रहहरु (Inner Planets) अन्तर्गत कुन कुन ग्रहहरु पर्दछन्?

19) बाहिरी ग्रहहरु (Outer Planets) अन्तर्गत कुन कुन ग्रहहरु पर्दछन्?

20) उपग्रह नभएका दुई ग्रहहरु कुन कुन हुन्?

21) बुध (Mercury) ग्रहका कुनै चार विशेषताहरु लेख्नुहोस्।

22) सूर्य देखि बुध ग्रह सम्मको दुरी कति किलोमीटर छ?

23) बुध ग्रहले कति दिनमा सूर्यको परिक्रमा गर्छ?

24) आफ्नो अक्षमा कति दिनमा बुध ग्रहले एक पटक परिक्रमा गर्दछ?

25) बुध ग्रहको औसत व्यास कति छ?

26) बुध ग्रहको औसत तापक्रम कति छ?

27) बुध ग्रहको सतहको तापक्रममा ठुलो बिषमता छ, किन?

28) बुध ग्रहको रङ कस्तो छ?

29) शुक्र (Venus) ग्रहका कुनै चार विशेषताहरु लेख्नुहोस्।

30) सूर्य देखि शुक्र ग्रह सम्मको दुरी कति किलोमीटर छ?

31) शुक्र ग्रहले कति दिनमा सूर्यको परिक्रमा गर्छ?

32) आफ्नो अक्षमा कति दिनमा शुक्र ग्रहले एक पटक परिक्रमा गर्दछ?

33) शुक्र ग्रहको औसत व्यास कति छ?

34) शुक्र ग्रहको औसत तापक्रम कति छ?

35) शुक्र ग्रहको रङ कस्तो छ?

36) शुक्र ग्रहलाई पृथ्वीको जुम्ल्याहा ग्रह पनि भनिन्छ, किन?

37) शुक्र ग्रहलाई Morning & Evening Star पनि भनिन्छ, किन?

38) पृथ्वी (Earth) का कुनै चार विशेषताहरु लेख्नुहोस्।

39) पृथ्वी देखि सवैभन्दा नजिक रहेको ग्रह कुन हो?

40) पृथ्वीले कति दिनमा सूर्यको परिक्रमा गर्छ?

41) आफ्नो अक्षमा कति दिनमा पृथ्वीले एक पटक परिक्रमा गर्दछ?

42) पृथ्वीको औसत व्यास कति छ?

43) पृथ्वीको औसत तापक्रम कति छ?

44) पृथ्वीको रङ कस्तो छ?

45) पृथ्वीमा पानी र जमिनको भाग कति कति प्रतिशत छ?

46) पृथ्वीको वायुमण्डलमा रहेका प्रमुख ग्यासहरुको नाम लेख्नुहोस्।

47) सजिवहरुको लागि पृथ्वी उपयुक्त हुनाका कुनै चार कारणहरु लेख्नुहोस्।

48) पृथ्वीको एक मात्र उपग्रह कुन हो?

49) मंगल (Mars) ग्रहका कुनै चार विशेषताहरु लेख्नुहोस्।

50) सूर्य देखि मंगल ग्रह सम्मको दुरी कति किलोमीटर छ?

51) मंगल ग्रहले कति दिनमा सूर्यको परिक्रमा गर्छ?

52) आफ्नो अक्षमा कति दिनमा मंगल ग्रहले एक पटक परिक्रमा गर्दछ?

53) मंगल ग्रहको औसत व्यास कति छ?

54) मंगल ग्रहको औसत तापक्रम कति छ?

55) मंगल ग्रहको रङ रातो देखिन्छ, किन?

56) मंगल ग्रहको वायुमण्डलमा रहेका प्रमुख ग्यासहरुको नाम लेख्नुहोस्।

57) मंगल ग्रहका उपग्रह कति ओटा छन्? तिनीहरुको नाम लेख्नुहोस् ।

58) मंगल ग्रहका समुन्द्र भनेर के लाई भनिन्छ?

59) मंगल ग्रहको दुईपट्टी सेता ध्रुवीय टोपीहरु देखिन्छन्, किन?

60) बृहस्पति (Jupiter) ग्रहका कुनै चार विशेषताहरु लेख्नुहोस्।

61) सूर्य देखि बृहस्पति ग्रह सम्मको दुरी कति किलोमीटर छ?

62) बृहस्पति ग्रहले कति दिनमा सूर्यको परिक्रमा गर्छ?

63) आफ्नो अक्षमा कति दिनमा बृहस्पति ग्रहले एक पटक परिक्रमा गर्दछ?

64) बृहस्पति ग्रहको औसत व्यास कति छ?

65) बृहस्पति ग्रहको औसत तापक्रम कति छ?

66) बृहस्पति ग्रहको रङ कस्तो छ?

67) बृहस्पति ग्रहको वायुमण्डलमा रहेका प्रमुख ग्यासहरुको नाम लेख्नुहोस्।

68) बृहस्पति ग्रहका उपग्रह कति ओटा छन्? तिनीहरुको नाम लेख्नुहोस् ।

69) बृहस्पति ग्रहको वायुमण्डलमा देखिने रातो दाग (Red Spot) को लम्बाई र चौडाइ कति कति किलोमिटर छ? यो दाग कसरी बनेको हो?

70) पृथ्वी भन्दा बृहस्पति ग्रह कति गुणा ठूलो छ?

71) बृहस्पति ग्रहको सतहलाई राम्रो संग देख्न सकिदैन, किन?

72) शनि (Saturn) ग्रहका कुनै चार विशेषताहरु लेख्नुहोस्।

73) सूर्य देखि शनि ग्रह सम्मको दुरी कति किलोमीटर छ?

74) शनि ग्रहले कति दिनमा सूर्यको परिक्रमा गर्छ?

75) आफ्नो अक्षमा कति दिनमा शनि ग्रहले एक पटक परिक्रमा गर्दछ?

76) शनि ग्रहको औसत व्यास कति छ?

77) शनि ग्रहको औसत तापक्रम कति छ?

78) शनि ग्रहको रङ कस्तो छ?

79) शनि ग्रहको वायुमण्डलमा रहेका प्रमुख ग्यासहरुको नाम लेख्नुहोस्।

80) शनि ग्रहका उपग्रह कति ओटा छन्? तिनीहरुको नाम लेख्नुहोस्।

81) शनि ग्रहको सवै भन्दा ठूलो उपग्रह कुन हो? त्यसको व्यास कति छ?

82) शनि ग्रहलाई कति ओटा चक्काले घेरेर रहेको छ? ती चक्काहरु कसरी बनेका हुन्?

83) शनि ग्रहले कक्षीय धरातलमा कति डिग्रीको कोण बनाएर ढल्केको छ?

84) अरुण (Uranus) ग्रहका कुनै चार विशेषताहरु लेख्नुहोस्।

85) सूर्य देखि अरुण ग्रह सम्मको दुरी कति किलोमीटर छ?

86) अरुण ग्रहले कति दिनमा सूर्यको परिक्रमा गर्छ?

87) आफ्नो अक्षमा कति दिनमा अरुण ग्रहले एक पटक परिक्रमा गर्दछ?

88) अरुण ग्रहको औसत व्यास कति छ?

89) अरुण ग्रहको सतहको औसत तापक्रम कति छ?

90) अरुण ग्रहको रङ कस्तो छ?

91) अरुण ग्रहको वायुमण्डलमा रहेका प्रमुख ग्यासहरुको नाम लेख्नुहोस् ।

92) अरुण ग्रहका उपग्रह कति ओटा छन्? तिनीहरुको नाम लेख्नुहोस्।

93) अरुण ग्रह के के मिलेर बनेको छ?

94) वरुण (Neptune) ग्रहका कुनै चार विशेषताहरु लेख्नुहोस्।

95) सूर्य देखि वरुण ग्रह सम्मको दुरी कति किलोमीटर छ?

96) वरुण ग्रहले कति दिनमा सूर्यको परिक्रमा गर्छ?

97) आफ्नो अक्षमा कति दिनमा वरुण ग्रहले एक पटक परिक्रमा गर्दछ?

98) वरुण ग्रहको औसत व्यास कति छ?

99) वरुण ग्रहको सतहको औसत तापक्रम कति छ?

100) वरुण ग्रहको रङ कस्तो छ?

101) वरुण ग्रहको वायुमण्डलमा रहेका प्रमुख ग्यासहरुको नाम लेख्नुहोस्।

102) वरुण ग्रहका उपग्रह कति ओटा छन्? तिनीहरुको नाम लेख्नुहोस्।

103) वरुण ग्रहको सवै भन्दा ठूलो उपग्रह कुन हो? त्यसको व्यास कति छ?

104) वरुण ग्रह के के मिलेर बनेको छ?

105) सवैभन्दा ठूलो र सानो ग्रह कुन कुन हुन्?

106) सूर्य देखि सवैभन्दा नजिक र टाढा रहेका ग्रहहरु कुन कुन हुन्?

107) सवैभन्दा पहिले र पछि पत्ता लागेका ग्रहहरु कुन कुन हुन्?

108) पुच्छ्रे तारा (Comets) भनेको के हो?

109) पुच्छ्रे ताराका प्रमुख तीन भाग हरुको नाम लेख्नुहोस्।

110) कोमा (Coma) भनेको के हो?

111) पुच्छ्रे ताराको पुच्छर सूर्यको नजिक निकै लामो र टाढा निकै छोटो हुन्छ, किन?

112) सूर्य देखि निकै टाढा पुच्छ्रे ताराको पुच्छर हराउँछ, किन?

113) पुच्छ्रे ताराको पुच्छर सूर्यको बिपरित दिशामा फर्केको हुन्छ, किन?

114) पुच्छ्रे ताराहरु केही वर्षको अन्तरालमा देखिन्छन्, किन?

115) कुनै 4 ओटा पुच्छ्रे ताराहरुको नाम लेखी तिनिहरु पहिलो पल्ट देखिएको साल र सूर्यको परिक्रमा गर्न लाग्ने समय लेख्नुहोस्।

116) सुमेकर लेभी (Shoemaker levy) अब कहिल्यै पुनः देखिने छैन, किन?

117) उल्का (Meteor) भनेको के हो?

118) उल्कापात लाई Shooting Star वा Falling Star पनि भनिन्छ, किन?

119) फायर बल (Fire Ball) भनेको के हो?

120) उल्का पिण्ड (Meteorites) भनेको के हो?

121) उल्का पिण्डहरु कति प्रकारका हुन्छन्? ती के के हुन् ?

122) अमेरिकाको एरिजोना राज्यमा रहेको उल्का पिण्डले बनाएको खाडलको व्यास र गहिराइ कति कति छ?

123) होबा (Hoba) भनेको के हो?

124) पृथ्वीको वायुमण्डलमा उल्काको वेग कति हुन्छ?

125) एक वर्षमा पृथ्वीको सतहमा आइपुग्ने उल्का पिण्डहरुको संख्या कति हुन्छ?

126) तारा मण्डल (Constellation) भनेको के हो? यसको संख्या कति छ?

127) Ursa Major लाई सप्त ऋषि (Great Bear) पनि भनिन्छ, किन?

128) Ursa Major लाई कहिले र कहाँ देख्न सकिन्छ?

129) Ursa Major लाई चित्र द्वारा देखाउनुहोस्।

130) Ursa Minor लाई लघु सप्त ऋषि (Little Bear) पनि भनिन्छ, किन?

131) Ursa Minor लाई कहिले र कहाँ देख्न सकिन्छ?

132) Ursa Minor लाई चित्र द्वारा देखाउनुहोस्।

133) Orion तारा मण्डलको प्रारुप कस्तो हुन्छ? चित्र द्वारा देखाउनुहोस् ।

134) Orion लाई कहिले र कहाँ देख्न सकिन्छ?

135) राशी भनेको के हो?

136) 12 ओटा राशीहरुको नाम लेख्नुहोस्।

137) राशी मण्डल सम्बन्धी कुनै चार ओटा अन्धविश्वासहरु लेख्नुहोस्।

138) राशी मण्डलको महत्त्व लेख्नुहोस्।

139) तारापुञ्ज (Galaxy) भनेको के हो?

140) तारापुञ्जको व्यास कति हुन्छ?

141) आकारका आधारमा तारापुञ्ज कति प्रकारका हुन्छन्? ती के के हुन् ?

142) आकाश गंगा तारापुञ्ज (Milky Way Galaxy) भनेको के हो?

143) आकाश गंगा तारापुञ्जमा हाम्रो सौर्य परिवारको स्थान कहाँ छ?

144) आकाश गंगा तारापुञ्जमा रहेका ताराहरुको संख्या कति छ?

145) आकाश गंगा तारापुञ्जको पिण्ड सूर्यको पिण्डको तुलनामा कति गुणा बढी छ?

146) उपग्रह भनेको के हो? यिनीहरू कति प्रकारका हुन्छन्? ती के के हुन्?

147) प्राकृतिक उपग्रह र कृत्रिम उपग्रह बिच चार फरक लेख्नुहोस्।

148) पृथ्वी देखि चन्द्रमा बिचको दुरी कति किलोमीटर छ?

149) चन्द्रमाको सतहको क्षेत्रफल र व्यास कति कति छ?

150) नक्षत्र मास (Sidereal Month) भनेको के हो?

151) चन्द्रमास (Synodic Month) भनेको के हो?

152) कृत्रिम उपग्रह भनेको के हो?

153) कृत्रिम उपग्रह पृथ्वीको सतहबाट कुन दुरीमा छोडिन्छन्?

154) Geostationary Orbit भनेको के हो?

155) अन्तरिक्षमा कृत्रिम उपग्रह छोड्नुका कुनै चार उद्देश्यहरु लेख्नुहोस्।

This Post Has 2 Comments

  1. यी प्रश्न हरू को उत्तर चाहिँ sir

  2. उत्तर सर

Leave a Reply