Contact: (977) 9819267790
ताप (Heat)

ताप (Heat)

1) ताप (Heat) भनेको के हो?

=> पदार्थमा भएका अणुहरुको गति शक्तिको योग (समष्टि) लाई ताप भनिन्छ।

2) तापको एकाइ र नाप्ने उपकरण के हो?

=> तापको एकाइ जुल (J) वा क्यालोरी (Cal) हो।

=> ताप नाप्ने उपकरण क्यालोरिमिटर हो।

3) तापको स्रोत भनेको के हो?

=> ताप प्राप्त हुने वस्तुलाई तापको स्रोत भनिन्छ । जस्तै: सुर्य, जैविक इन्धन, जिवावशेष इन्धन, विद्युत आदि।

4) सुर्यलाई तापको प्रमुख स्रोत मानिन्छ, किन?

=> पृथ्वीको लागि आवश्यक सम्पुर्ण ताप सुर्यबाट प्राप्त हुन्छ। पृथ्वीमा रहेका सम्पुर्ण तापका स्रोतहरु पनि सुर्यमा नै निर्भर छन्। त्यसैले सुर्यलाई तापको प्रमुख स्रोत मानिन्छ।

5) जैविक इन्धन भनेको के हो?

=> वर्तमानमा रहेका वनस्पतिबाट प्राप्त हुने दाउरा, पराल, छ्वाली, गुइठा, जैविक ग्यास आदिलाई जैविक इन्धन भनिन्छ।

6) जिवावशेष इन्धन भनेको के हो?

=> प्राचिन जिवहरुको अवशेषबाट खानीमा निर्माण भएका इन्धनहरुलाई जिवावशेष इन्धन भनिन्छ। जस्तै: कोइला, खनिज तेल, प्राकृतिक ग्यास आदि।

7) LPG को पूरा रुप लेख्नुहोस्।

=> Liquified Petroleum Gas

8) तापका प्रमुख असर लेख्नुहोस्।

=> i) तापले पदार्थको अवस्था परिवर्तन गर्छ।

=> ii) तापले पदार्थको आयतन वृद्धि गर्छ।

=> iii) तापले वस्तुको तापक्रम वृद्धि गर्छ।

=> iv) तापले वस्तुको घुलनसिलता वृद्धि गर्छ।

=> v) तापले वस्तुको रासायनिक परिवर्तन गर्छ।

9) “तापले ठोस वस्तुको आयतन वृद्धि गर्छ। “उपयुक्त उदाहरणद्वारा सिद्ध गर्नुहोस्।

=> यसको लागि एउटा ग्रेवस्यान्डको डल्लो र चक्का लिने। उक्त डल्लोलाई चक्काबाट छिराउँदा सजिलै छिर्छ। अब डल्लोलाई स्प्रीट ल्याम्पमा तताउँने। पुनः डल्लोलाई चक्कामा राख्ने। अब डल्लो चक्का बाट छिर्दैन। डल्लोको आयात वृद्धि भएकोले चक्का बाट नछिरेको हो। यसबाट तापले ठोस वस्तुको आयतन वृद्धि गर्छ भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ।

10) प्रायः जाडो महिनामा कालो रङको कपडा लगाइन्छ, किन?

=> अन्य रङको कपडाले भन्दा कालो रङको कपडाले ताप छिटो शोषण गर्छन् र जाडो महिनामा न्यानो पार्छन्। त्यसैले जाडो महिनामा कालो रङको कपडा लगाइन्छ।

11) प्रायः गर्मी महिनामा सेतो रङको कपडा लगाइन्छ, किन?

=> अन्य रङको कपडाले भन्दा सेतो रङको कपडाले धेरै ताप परावर्तन गर्छन्। ताप ढिलो शोषण गर्छन् र गर्मी हुन दिदैनन् । त्यसैले गर्मी महिनामा सेतो रङको कपडा लगाइन्छ।

12) तापको उपयोगिता लेख्नुहोस्।

=> 1) शरीर न्यानो राख्न।

=> ii) खाना पकाउन।

=> iii) लुगा सुकाउन।

=> iv) उद्योग संचालन गर्न।

=> v) पानी शुद्ध पार्न।

=> vi) खाद्य पदार्थ सुकाउन।

13) पानी पिउनका लागि शुद्ध पार्ने उपाय लेख्नुहोस्।

=> i) फिल्टर गरेर।

=> ii) उमालेर।

=> iii) रासायनिक वस्तुको प्रयोग गरेर।

14) खाद्य पदार्थलाई पकाएर खानुका 3 कारणहरु लेख्नुहोस्।

=> i) स्वादिलो बनाउन।

=> ii) पचाउन सजिलो बनाउन।

=> iii) रोग बाट बच्न।

Leave a Reply