Contact: (977) 9819267790
धातु र अधातु (Metal and Non-Metal)

धातु र अधातु (Metal and Non-Metal)

1) धातु भनेको के हो?

=> ठोस अवस्थामा पाइने कडा तर पिटेर पातलो तथा लामो बनाउन सकिने तत्त्वलाई धातु भनिन्छ।

जस्तै : फलाम, तामा, सुन, चाँदी आदि।

2) धातुका कुनै आठ ओटा गुणहरु लेख्नुहोस्।

=> शुद्ध धातुहरुको टलक हुन्छ।

=> धातुहरु सामान्यत: कडा हुन्छन्।

=> धातुहरु आपसमा ठोकिँदा वा अन्य वस्तुसंग ठोकिँदा आवाज उत्पन्न हुन्छ।

=> धातुहरुलाई पिटेर पातलो बनाउन सकिन्छ।

=> धातुहरुलाई पिटेर लामो बनाउन सकिन्छ।

=> धातुहरु बिद्युतका सुचालक हुन्।

=> धातुहरु तापका सुचालक हुन्।

=> धातुहरु ठोस अवस्थामा पाइन्छन्।

3) धातुको कुनै तिन उपयोगिताहरु लेख्नुहोस्।

=> घरेलु प्रयोगका भाँडाकुँडा, कृषि औजार र हातहतियार बनाउ।

=> विद्युत तार, गहना, सिक्का आदि बनाउन।

=> घर, पुल, ट्रक, बस, रेल आदि बनाउन।

4) मैलिएबिलिटी (Malleability) भनेको के हो?

=> धातुलाई पिटेर पातलो बनाउने गुणलाई मैलिएबिलिटी भनिन्छ।

5) डक्टिलिटी (Ductility) भनेको के हो?

=> धातुलाई पिटेर लामो तार जस्तो बनाउने गुणलाई डक्टिलिटी भनिन्छ।

6) अधातु भनेको के हो?

=> ठोस, तरल र ग्यास अवस्थामा पाइने तर पिटेर पातलो तथा लामो बनाउन नसकिने तत्त्वलाई अधातु भनिन्छ। जस्तै: कार्बन, सल्फर, फस्फोरस आदि।

7) अधातुका कुनै छ ओटा गुणहरु लेख्नुहोस्।

=> अधातुहरु ठोस, तरल र ग्यास अवस्थामा पाइन्छन्।

=> अधातुहरु धातुभन्दा नरम हुन्छन्।

=> अधातुहरु बज्न सक्दैनन्।

=> अधातुको टलक हुँदैन।

=> अधातुलाई पिटेर लामो वा पातलो बनाउन सकिँदैन।

=> अधातुहरु ताप र बिद्युतका कुचालक हुन्छन्।

8) अधातुको कुनै चार ओटा उपयोगिताहरु लेख्नुहोस्।

=> कुचालकको रुपमा प्रयोग गर्न।

=> बेलुनमा भर्।

=> रकेटमा इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्न।

=> बिस्फोटक पदार्थ बनाउन।

9) अर्धधातु भनेको के हो?

=> धातु र अधातु दुबैको गुण भएका तत्त्वलाई अर्धधातु भनिन्छ। जस्तै: सिलिकन, अर्सेनिक, एन्टिमनी, विस्मथ, जर्मेनियम आदि।

10) फलामका कुनै पाँच गुणहरु लेख्नुहोस्।

=> फलाम कैलो खरानी रङको टल्कने धातु हो।

=> फलाम चुम्बकीय बस्तु हो।

=> फलाम बिद्युतको सुचालक हो।

=> फलाम तापको सुचालक हो।

=> फलाममा खिया लाग्छ।

11) फलामको कुनै तिन उपयोगिताहरु लेख्नुहोस्।

=> फलामलाई घर, पुल, बस, कार, ट्रक, रेल आदि बनाउन प्रयोग गरिन्छ।

=> फलामलाई मिश्रित धातु स्पात (Steel) बनाउन प्रयोग गरिन्छ।

=> फलामलाई घरेलु भाँडाकुँडा, कृषि औजार र हातहतियार बनाउन प्रयोग गरिन्छ।

12) तामाका कुनै चार गुणहरु लेख्नुहोस्।

=> तामा रातो खैरो रङको धातु हो।

=> तामा बिद्युतको राम्रो सुचालक हो।

=> तामा तापको सुचालक हो।

=> तामामा खिया लाग्दैन तर हावामा रहँदा मलिन हुन्छ।

13) तामाको कुनै तिन उपयोगिताहरु लेख्नुहोस्।

=> बिद्युत तार र अन्य बिद्युत उपकरण बनाउन।

=> घरेलु भाँडाकुँडा बनाउन।

=> मिश्रित धातु पित्तल (Brass) बनाउन।

14) सुनका कुनै चार गुण लेख्नुहोस्।

=> सुन चहकिलो पहेंलो टल्कने धातु हो।

=> सुनलाई हावा र पानीले असर गर्दैन।

=> सुन बिद्युतको अति राम्रो सुचालक हो।

=> सुन तापको सुचालक हो।

15) सुनको कुनै तिन उपयोगिताहरु लेख्नुहोस्।

=> गहनाहरु बनाउन।

=> देवी देवताहरुको मूर्ति बनाउन।

=> सिक्का र तक्मा बनाउन।

16) चाँदीका कुनै चार गुणहरु लेख्नुहोस्।

=> चाँदी सेतो टलकदार धातु हो।

=> चाँदीलाई हावा र पानीले असर गर्दैन।

=> चाँदी बिद्युतको अति राम्रो सुचालक हो।

=> चाँदी तापको सुचालक हो।

17) चाँदीको कुनै तिन उपयोगिताहरु लेख्नुहोस्।

=> इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरु बनाउन।

=> गहनाहरु बनाउन।

=> दाँतमा भएको खाली ठाउँहरु भर्न।

18) साधारणतया तत्त्वहरुलाई कति वर्गमा बिभाजन गरिएको छ? ति के के हुन्?

=> साधारणतया तत्त्वहरुलाई तिन वर्गमा बिभाजन गरिएको छ । ति हुन्: 1) धातु 2) अधातु 3) अर्धधातु।

Leave a Reply